054-7363744 [email protected]

חברת נוברסיס הוקמה על יד שני יזמים עתירי ניסיון: אמה קבטניצקי שיזמה את פיתוחם של מוצרי טבע רבים ורמי שניר, בעל ניסיון רב בניהול מאמצי פיתוח של חברות גדולות.

החברה מפתחת מיקרו-כדוריות, שבתוכן צפון אומגה 3 שפעילותו הבריאותית ידועה לכל. הכדוריות מגנות על אומגה 3 מפני חמצון והשפעות סביבתיות אחרות שגורמות לאומגה 3 לאבד את פעילותו ואף לגרום לריח לא טוב ולצרבת, תופעות שמונעות מאומגה 3 להפוך למרכיב מזון נפוץ.

על פי תוכנית העבודה של נוברסיס החברה תתחיל בשילוב אומגה 3 פרי פיתוחה בחטיפי בריאות.

דילוג לתוכן