054-7363744 [email protected]

אמה קבטניצקי היא יזמת סדרתית ותיקה. אליהו שטרן, מנהלה של סיגלון התוודע לאמה אי שם בשנות התשעים כאשר אליהו ניהל את החממה הטכנולוגית במשגב ואמה הגיעה עם טכנולוגיה חדשה למיקרו-אנקפסולציה של ויטמינים. הטכנולוגיה הולדיה את חברת טאגרה שפועלת בפארק התעשייתי בתל-חי ומעסיקה עשרות עובדים.

אמה גרה בקרית שמונה, לא רחוק ממפעל טאגרה שהקימה, אבל כבר שנים היא אינה עובדת בטאגרה ובשנים אלה ניסתה לממש פיתוחים טכנולוגיים אחרים. אחת הטכנולוגיות שאמה פיתחה ועוסקת במניעת רקבון של תוצרת חקלאית טרייה אחרי קטיף עומדת בבסיסה של חברת טריטק שאמה הקימה יחד עם נסים קונפורטי.

דילוג לתוכן