054-7363744 eliahu@sigalon.com

ינואר 2019

לכל אתר יש מקום פיזי שעליו האתר נמצא – השרת. שרותי האחסון ניתנים בדרך כלל על ידי חברות שיש להן חוות שרתים.

אם האתר שלכם נבנה על ידי בונה אתרים הוא עובד בדרך כלל עם ספק שרותי אחסון מסוים שממנו הוא מקבל שרות טוב.  ההצעה שלו תכלול שרותי אחסון ומבחינתכם הוא הספק ולכם לא יהיה קשר ישיר עם המאחסן. לפעמים לקוחות, שמשדרגים את האתר שלהם, עומדים על כך שהאחסון יהיה אצל אותו מאחסן, אם בגלל שהם מרגישים נוח איתו, אם בגלל זה שהדואר שלהם מאוחסן  אצל אותו מאחסן ואם בגלל שהם לא אוהבים שינויים. זאת טעות. הרבה יותר חשוב שבונה האתר ירגיש נוח עם המאחסן מאשר שאתם תרגישו איתו נוח, כי הוא זה שיעמוד בקשר עם המאחסן.

יש פערים גדולים מאד בין מאחסנים שונים, הן ברמת המחירים ובמיוחד ברמת השרות. לפני כשלוש שנים העברנו את אתרי כל לקוחותינו ממאחסן אחד למאחסן אחר, פעולה שלקחה מאיתנו זמן רב ודרשה הסבר המהלך לכל הלקוחות, כל זאת מפני שהשרות שקיבלנו הלך והידרדר עד שהפך לבלתי נסבל.

והשירות שאתם מקבלים מבונה האתר בכל הנושאים שקשורים לאחסון תלויים במישרין ברמת השירות שהוא מקבל מהמאחסן.

לנושא תיבות הדואר אתייחס בפרק נפרד.

דילוג לתוכן