054-7363744 [email protected]

פיורטק הנדסת מים היא חברת משפחתית בבעלותה של משפחת שרביב, שמנוהלת כיום על ידי עירד שרביב, דור שני במפעל.

החברה, שפעלה עד לפני כמה חדשים בהנגר גדול בכניסה לכפר קלנסואה, העבירה את המפעל ואת משרדיה לאזור התעשייה מבואות גלבוע שבחבל התענכים.

לדבריו של עירד שרביב הסיבה לכך הייתה מחסור בפועלים במרכז הארץ.

דילוג לתוכן