054-7363744 [email protected]

חברת פידמי הוקמה בשנת 2004 כדי לפתח התקני האכלה משופרים למטופלים שנזקקים לכך. החברה החלה את פעילותה במסגרת החממה הטכנולוגית במשגב.

שחר מילס, מנהלה של החברה, הודיע לאחרונה על גיוס השקעה בסף 2 מיליון דולר מחברת B.Braun,  חברה גרמנית מובילה בתחום של מוצרים רפואיים.

ההשקעה תאפשר לפידמי לקדם את ההתקן לקראת אישורו על ידי ה-FDA.

דילוג לתוכן